Chuyên sửa biến tần Yaskawa bán biến tần cũ, mới.Sửa Biến tần SERVO HMI PLC Đồng Nai Bình Dương 09

Kinh Doanh 1: 07.6464.9556 ( Zalo )

 

Kinh Doanh 2: 0909 752 144

 

SHIP CODE TOÀN QUỐC*

 

Kỹ thuật 1: 07 6464 9556 ( Zalo )

 

Kỹ thuật 2 : 0977 812 351 

 

 

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Lỗi biến tần Yaskawa VS mini J7

 VINITECH chuyên sửa chữa biến tần, servo tại Đồng Nai, Bình Dương...

 

Hiển thị lỗi (Fault) Trạng
thái
biến tần
Giải thích Nguyên nhân và hoạt động
hiệu chỉnh
Bộ giao
diện điều
khiển
RUN (Green)
ALARM (Red)
oH OH (Cánh tản nhiệt quá nhiệt)
Nhiệt độ không khí
xung quanh biến tần tăng cao
Nguyên nhân:
Tải quá cao
Thời gian tăng tốc quá ngắn
(nếu lỗi xảy ra trong lúc motor
đang tăng tốc)

Cài đặt đặt tuyến V/f
không đúng

Nhiệt độ môi trường xung
quanh biến tần vượt quá 50
oC
Quạt làm mát bị hỏng
Kiểm tra:

Độ lớn tải
Cài đặt đặc tuyến V/f (n09 –
n15)

Sự thông gió cho biến tần
● ☼ Hoạt
động
bảo vệ
Các đầu
ra biến
tần bị
ngắt
(shut
OFF),
motor
dừng
tự do
oL 1 OL1 (Động cơ bị quá tải)
Quá tải động cơ được
phát hiện bằng rơle nhiệt
điện tử trong biến tần
Kiểm tra độ lớn tải và đặc
tuyến V/f (n09-n15)

Đặt n36 theo giá trị dòng điện
định mức motor
oL2 OL2 (Quá tải biến tần)
Chức năng phát hiện quá tải
biến tần bằng rơle nhiệt
điện tử trong biến tần
Kiểm tra độ lớn tải và đặc
tuyến V/f (n09-n15)

Kiểm tra công suất của biến
tần
● ☼
oL3 OL3 (Phát hiện quá momen)
Dòng ra biến tần vượt quá
mức phát hiện quá momen
(n60) khi biến tần hoạt động
trong chế độ V/f.

Chú ý: Khi phát hiện quá
momen, biến tần hoạt động
theo giá trị cài đặt trong
thông số n60
Kiểm tra hệ thống truyền
động của tải

Tăng giá trị n60 thích hợp
nhất theo hệ thống truyền
động của tải


 

Hiển thị lỗi (Fault) Trạng thái
biến tần
Giải thích Nguyên nhân và ho hiệu chỉnh ạt động
Bộ giao
diện điều
khiển
RUN (Green)
ALARM (Red)
GF GF (Lỗi chạm đất)
Dòng đầu ra biến tần đã
vượt quá dòng định mức
biến tần
Kiểm tra cáp nối giữa biến tần
và động cơ
● ☼ Hoạt động
bảo vệ
Các đầu ra
biến tần bị
ngắt (shut
OFF), motor
dừng tự do
EF EF (Lỗi bên ngoài)
EF0 : Lỗi bên ngoài
được đưa vào từ
MEMOBUS
EF2 : Lỗi bên ngoài
được đưa vào
đầu vào cực S2
EF3 : Lỗi bên ngoài
được đưa vào
đầu vào cực S3
EF4 : Lỗi bên ngoài
được đưa vào
đầu vào cực S4
EF5 : Lỗi bên ngoài
được đưa vào
đầu vào cực S5
Kiểm tra mạch điều khiển
ngoài
F00 CPF-00 (CPF : Lỗi bo
mạch điều khiển)

Biến tần không thể truyền
thông với bộ giao diện số
(Digital Operator) trong
vòng 5s sau khi bật nguồn
cho biến tần
Tắt và bật nguồn lại cho biến
tần. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay
thế biến tần khác
F01 CPF-01
Lỗi truyền thông xảy ra
khoảng 5s sau khi biến tần
bắt đầu truyền thông với bộ
giao diện số
(Digital Operator)
Tắt và bật nguồn lại cho biến
tần. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay
thế biến tần khác

 

Hiển thị lỗi (Fault) Trạng thái
biến tần
Giải thích Nguyên nhân và ho hiệu chỉnh ạt động
Bộ giao
diện điều
khiển
RUN (Green)
ALARM (Red)
F04 CPF-04
Bộ nhớ EEPROM của
bo mạch điều khiển trong
biến tần bị lỗi
Sao lưu lại dữ liệu của tất cả
các thông số và đặt lại giá trị
mặc định cho các thông số

Sau đó tắt và bật nguồn lại
cho biến tần. Nếu lỗi vẫn xảy
ra, thay thế biến tần khác
Hoạt động
bảo vệ
Các đầu ra
biến tần bị
ngắt (shut
OFF), motor
dừng tự do
● ☼
F05 CPF-05
Bộ biến đổi A/D của
bo mạch điều khiển trong
biến tần bị lỗi
Tắt và bật nguồn lại cho biến
tần. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay
thế biến tần khác
F06 CPF-06
Lỗi kết nối card tùy chọn
(optional card)
Tắt nguồn cung cấp biến tần
và hiệu chỉnh việc kết nối card
lại
F07 CPF-07
Bo mạch trong bộ giao
diện số (Digital operator)
bị lỗi
Tắt và bật nguồn lại cho biến
tần. Nếu lỗi vẫn xảy ra, thay
thế biến tần khác
CE CE ( Lỗi truyền thông
MEMOBUS)

Dữ liệu truyền thông
không truyền nhận đúng
Kiểm tra thiết bị truyền thông
và dây tín hiệu
STP Motor dừng
theo cài đặt
của thông số
n04
STP (Dừng khẩn cấp)
Tín hiệu dừng khẩn cấp
xuất hiện ở cực đầu vào đa
chức năng. Khi đó biến tần
sẽ dừng theo phuơng pháp
dừng được chọn trong
thông số n04
Kiểm tra mạch điều khiển
logic ngoài
OFF ● ● Hoạt động
bảo vệ
Các đầu ra
biến tần bị
ngắt (shut
OFF), motor
dừng tự do
Điện áp nguồn cung cấp
không đủ

Nguồn cung cấp điều
khiển bị lỗi

Phần cứng biến tần bị lỗi
Kiểm tra:
Điện áp nguồn cung cấp
Dây cáp nguồn
Các ví đấu dây
Mạch điều khiển logic ngoài
Thay biến tần khác


BẢNG HIỂN THỊ MÃ CẢNH BÁO (ALARM)

Hiển thị cảnh báo (Alarm) Trạng
thái
biến tần
Giải thích Nguyên nhân và hoạt động
hiệu chỉnh
Bộ giao
diện điều
khiển
RUN (Green)
ALARM (Red)
Uv
(Nhấp
nháy)
UV (Thấp áp mạch chính)
Điện áp DC mạch chính xuống
dưới mức phát hiện thấp áp
Mức phát hiện:

Loại 200V: xấp xỉ
200VDC

Loại 400V: xấp xỉ
400VDC
Kiểm tra:
Điện áp nguồn cấp
Dây cáp nguồn có
được nối không

Vít vặn đầu dây có
chặt không
Cảnh
báo
Không
xuất lỗi
Tự động
khôi
phục lại
trạng
thái bình
thường
khi loại
bỏ lỗi
ov
(Nhấp
nháy)
OV (Quá áp mạch chính)
Áp DC mạch chính vượt
quá mức phát hiện quá áp
Mức phát hiện:

Loại 200V: min. 410VDC
Loại 400V: min. 820VDC
Kiểm tra điện áp nguồn cung
cấp
oH
(Nhấp
nháy)
OH (Cánh tản nhiệt quá nhiệt)
Nhiệt độ không khí xung quanh
biến tần tăng cao
Kiểm tra nhiệt độ xung
quanh biến tần
CAL
(Nhấp
nháy)
CAL (biến tần đang đợi truyền
thông với PLC)

Với n02=2 và n03=6,
Biến tần chưa nhận được
dữ liệu truyền thông từ PLC
Kiểm tra thiết bị truyền
thông và tín hiệu truyền
oP
(Nhấp
nháy)
OP (Lỗi cài đặt)
OPE:Lỗi cài đặt thông số khi cài
đặt thông số từ MEMOBUS
OP1: Các thông số n36...n39
có giá trị trùng nhau
OP2: Đặt giá trị cho các thông số
n09, n11, n12, n14
không đúng
OP3: Giá trị trong thông số n32
vượt quá 150% mức biến tần
OP4: Giới hạn trên tần số
tham chiếu (n30) < Giới hạn
dưới tần số tham chiếu (n31)
Kiểm tra giá trị đặt
oL3
(Nhấp
nháy)
OL3 (Phát hiện quá Momen)
Dòng điện ra biến tần vượt quá
mức phát hiện quá momen (n60)
Giảm tải động cơ, tăng thời
gian tăng tốc/ giảm tốc


 

Hiển thị cảnh báo (Alarm) Trạng
thái
biến
tần
Giải thích Nguyên nhân và hoạt
động hiệu chỉnh
Bộ giao
diện điều
khiển
RUN (Green)
ALARM (Red)
oL3
(Nhấp
nháy)
OL3 (Phát hiện quá Momen)
Dòng điện ra biến tần vượt quá
mức phát hiện quá momen (n60)
Giảm tải động cơ, tăng thời
gian tăng tốc/ giảm tốc
Cảnh
báo
Không
xuất
lỗi
Tự
động
khôi
phục
lại
trạng
thái
bình
thường
khi
loại bỏ
lỗi
SEr
(Nhấp
nháy)
SER (Lỗi mạch logic)
Lệnh chọn chế độ tại chỗ/từ xa
được đưa vào trong khi biến tần
đang họat động
Kiểm tra mạch điều khiển
logic ngoài
bb
(Nhấp
nháy)
BB
Biến tần sẽ ngắt ngõ ra khi nhận
tín hiệu base block.
Chú ý:
Reset tín hiệu base block để
biến tần họat động trở lại
Kiểm tra mạch điều khiển
logic ngoài
EF
(Nhấp
nháy)
EF:
Lệnh chạy thuận và lệnh chạy
ngược được nhập vào đồng thời
Kiểm tra mạch điều khiển
logic ngoài
STP
(Nhấp
nháy)
STP
Dừng chức năng bộ giao diện số

Phím STOP/RESET được nhấn
trong khi biến tần đang chạy ở
chế độ điều khiển từ xa.
STP (Dừng khẩn cấp)
Tại lúc nhận tín hiệu cảnh báo
dừng khẩn cấp, biến tần stop
động cơ
Ngắt lệnh chạy
thuận/nghịch

Kiểm tra mạch điều
khiển logic ngoài
FAn
(Nhấp
nháy)
FAN (Lỗi quạt làm mát)
Quạt làm mát bị khóa,
không chạy
Kiểm tra:
Quạt làm mát còn
tốt không

Dây nối nguồn
của quạt
CE
(Nhấp
nháy)
CE (Lỗi truyền thông
MEMOBUS)

Dữ liệu truyền thông
không nhận được
Kiểm tra thiết bị truyền
thông và cáp tín hiệu


 

Top

   (0)