sửa biến tần INVT, bán biến tần cũ, mới.Sửa Biến tần SERVO HMI PLC Đồng Nai Bình Dương 0946

Kinh Doanh 1: 07.6464.9556 ( Zalo )

 

Kinh Doanh 2: 0909 752 144

 

SHIP CODE TOÀN QUỐC*

 

Kỹ thuật 1: 07 6464 9556 ( Zalo )

 

Kỹ thuật 2 : 0977 812 351 

 

 

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Lỗi biến tần INVT

 VINITECH chuyên sửa chữa biến tần, servo tại Đồng Nai, Bình Dương...

 

 

 

Mã hàm

Tên

Mô tả

Mặc định

ửa chữa

Số thứ tự

P0 Group: Basic Function

 

 

 

P0.00

 

 

Chọn chức năng điều khiển

0:    Điều khiểnV/F

1: Điều khiển vectơ không cảm biến (Sensorless vector control)

2:    Điều khiển Torque

 

 

0

 

 

 

¥

 

 

0

 

 

 

P0.01

 

 

 

Chế độ chạy

0: Bàn phím (đèn LED tắt) 1: Ngõ vào (đèn LED nhấp nháy)

2: Truyền thông (Đèn LED sáng)

 

 

0

 

 

 

 

1

 

 

 

 

P0.02

 

 

 

UP/DOWN cài đặt

0: Cho phép, lưu giá trị UP/DOWN khi mất nguồn.

1: Cho phép, không lưu giá  trị UP/DOWN khi mất nguồn. 2: Không cho phép

3: Cho phép khi chạy, xóa khi dừng.

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

P0.03

Tần số Max

10.00~400.00Hz

50.00Hz

¥

3

 

P0.04

Tần số ngưỡng trên.

 

P0.05~P0.03

 

50.00Hz

 

¥

 

4

 

P0.05

Tần số ngưỡng dưới.

 

0.00~P0.04

 

0.00Hz

O

 

5

 

“Mặc định” biểu thị giá trị của thông số sau khi được retores về mặc định, nhưng các thông số tự dò hay ghi lại thì không thể retores.
 
 

 

Mã hàm

 

Tên

 

Mô tả

 

Mặc định

 

ửa chữa

Số thứ tự

 

P0.06

Tần số đặt từ bàn phím

 

0.00~P0.03

 

50.00Hz

O

 

6

 

 

 

 

 

P0.07

 

 

 

 

Lệnh điều khiển tần số kênh A

0: Bàn phím

1: AI1

2. AI2 3: HDI

4:Simple PLC

5. Multi-Step speed 6: PID

7: Truyền thông

 

 

 

 

0

 

 

 

 

O

 

 

 

 

7

 

P0.08

 

Tần số kênh B

0:AI1

1:AI2

2:HDI

 

0

 

O

 

8

 

P0.09

 

Tỉ lệ kênh B

0: tỉ lệ theo tần số Max

1: tỉ lệ theo tần số kênh A

 

0

 

¥

 

9

 

 

P0.10

 

Chọn chế độ tần số

0: A

1: B

2: A+B

3: Max(A, B)

 

 

0

 

 

O

 

 

10

 

P0.11

Thời gian tăng tốc time 0

 

0.1~3600.0s

Tùy vào model

O

 

11

 

P0.12

Thời gian giảm tốc time 0

 

0.1~3600.0s

 

0

 

¥

 

12

 

P0.13

 

Lựa chọn chiều quay

0: Chạy thuận

1: Chạy ngược

2: Cấm đảo chiều

 

0

 

¥

 

13

 

P0.14

 

Tần số mang

 

1.0~15.0kHz

Tùy vào

model

 

 

14

 

P0.15

 

Chức năng AVR

0:   Cấm

1: Cho phép toàn thời gian 2:    Cấm khi giảm tốc

 

1

 

 

15

 

P0.16

 

Tự dò thông số động cơ

0: Không lựa chọn 1:Tự dò động.

2:Tự dò tĩnh.

 

0

 

 

16

 

P0.17

Khôi phục các thông số về mặc định

0: Không thực hiện

1: Khôi phục về mặc định 2: Xóa các lỗi đã lưu

 

0

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mã hàm

 

Tên

 

Mô tả

 

Mặc định

 

ửa chữa

Số thứ tự

P1 Group: Nhóm điều khiển start – stop

 

P1.00

 

Start Mode

0: Khởi động trực tiếp

1: Khởi động có thắng DC 2: Khởi động trơn

 

0

 

¥

 

18

P1.01

Tần số bắt đầu

0.00~10.00Hz

0.00Hz

¥

19

 

P1.02

Thời gian chạy tần số bắt đầu.

 

0.0~50.0s

 

0.0s

 

¥

 

20

 

P1.03

Cường độ dòng thắng DC trước khi start

 

0.0~150.0%

 

0.0%

 

¥

 

21

 

P1.04

Thời gian thắng DC trước khi start

 

0.0~50.0s

 

0.0s

 

¥

 

22

 

P1.05

Mode tăng tốc / giảm tốc.

0: Tuyến tính.

1: Dự trữ

 

0

 

¥

 

23

 

P1.06

 

Stop mode

0: Dừng có gia tốc 1: Dừng tự do

 

0

O

 

24

 

P1.07

Tần số bắt đầu thắng DC

 

0.00~P0.03

 

0.00Hz

O

 

25

 

P1.08

Thời gian chờ trước khi thắng DC

 

0.0~50.0s

 

0.0s

 

O

 

26

 

P1.09

Cường độ dòng thắng DC

 

0.0~150.0%

 

0.0%

O

 

27

 

P1.10

Thời gian thắng DC

 

0.0~50.0s

 

0.0s

O

 

28

 

P1.11

Thời gian chết của FWD/REV

 

0.0~3600.0s

 

0.0s

O

 

29

 

 

P1.12

Hoạt động khi tần số ngõ ra thấp hơn tần số ngưỡng dưới

0: Chạy với tần số ngưỡng dưới

1: Stop

2: Stand-by

 

 

0

 

 

¥

 

 

30

 

P1.13

Delay cho tự restart

 

0.0~3600.0s

 

0.0s

O

 

31

 

P1.14

Tự Restart sau khi mất nguồn

0: Cấm

1: Cho phép

 

0

O

 

32

 

P1.15

Thời gian chờ restart

 

0.0~3600.0s

 

0

O

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lỗi biến tần INVT :gd20,chf100

Fault and Trouble shooting

 

Fault
Code
Fault Type Reason Solution
OUT1 IGBT Ph-U
fault
1. Acc/Dec time is too short.
2. IGBT module fault.
3. Malfunction caused by
interference.
4. Grounding is not properly.
1. Increase Acc/Dec
time.
2. Ask for support.
3. Inspect external
equipment and eliminate
interference.
OUT2 IGBT Ph-V fault
OUT3 IGBT Ph-W
fault
OC1 Over-current
when
acceleration
1Short-circuit or ground fault
occurred at inverter output.
2
Load is too heavy or
Acc/Dec time is too short.
3
V/F curve is not suitable.
4
Sudden change of load.
1. Inspect whether motor
damaged, insulation
worn or cable damaged.
2. Increase Acc/Dec
time or select bigger
capacity inverter.
3. Check and adjust V/F
curve.
4. Check the load.
OC2 Over-current
when
deceleration
OC3 Over-current
when constant
speed running
OV1 Over-voltage
when
acceleration
1. Dec time is too short and
regenerative energy from the
motor is too large.
2. Input voltage is too high.
1. Increase Dec time or
connect braking resistor
2. Decrease input
voltage within
specification.
OV2 Over-voltage
when
deceleration
OV3 Over-voltage
when constant
speed running
UV DC bus
Under-voltage
1Open phase occurred with
power supply.
2
Momentary power loss
occurred
3
Wiring terminals for input
power supply are loose.
4
Voltage fluctuations in
power supply are too large.
Inspect the input power
supply or wiring.
OL1 Motor overload 1. Motor drive heavy load at
low speed for a long time.
2. Improper V/F curve
3. Improper motor’s overload
protection threshold (PB.03)
4. Sudden change of load.
1. Select variable
frequency motor.
2. Check and adjust V/F
curve.
3. Check and adjust
PB.03
4. Check the load.

 

OL2 Inverter
overload
1. Load is too heavy or
Acc/Dec time is too short.
2. Improper V/F curve
3. Capacity of inverter is too
small.
1. Increase Acc/Dec
time or select bigger
capacity inverter.
2. Check and adjust V/F
curve.
3. Select bigger capacity
inverter.
SPI Input phase
failure
1Open-phase occurred in
power supply.
2
Momentary power loss
occurred.
3. Wiring terminals for input
power supply are loose.
4
Voltage fluctuations in
power supply are too large.
5
Voltage balance between
phase is bad.
Check the wiring,
installation and power
supply.
SPO Output phase
failure
1. There is a broken wire in
the output cable
2. There is a broken wire in
the motor winding.
3. Output terminals are loose.
Check the wiring and
installation.
EF External fault Sx: External fault input
terminal take effect.
Inspect external
equipment.
OH1 Rectify
overheat
1Ambient temperature is too
high.
2
Near heat source.
3. Cooling fans of inverter
stop or damaged.
4
Obstruction of ventilation
channel
5
Carrier frequency is too
high.
1. Install cooling unit.
2. Remove heat source.
3. Replace cooling fan
4. Clear the ventilation
channel.
5. Decrease carrier
frequency.
OH2 IGBT overheat
CE Communication
fault
1. Improper baud rate setting.
2. Receive wrong data.
3. Communication is
interrupted for Long time
1. Set proper baud rate.
2. Check communication
devices and signals.
ITE Current
detection fault
1. Wires or connectors of
control board are loose
2. Hall sensor is damaged.
3. Amplifying circuit is
abnormal.
1. Check the wiring.
2. Ask for support.
TE Autotuning fault 1. Improper setting of motor
rated parameters.
2. Overtime of autotuning.
1. Set rated parameters
according to motor
nameplate.
2. Check motor’s wiring.
EEP EEPROM fault Read/Write fault of control
parameters
Press STOP/RESET to
reset
Ask for support
PIDE PID feedback
fault
1. PID feedback
disconnected.
2. PID feedback source
disappears.
1. Inspect PID feedback
signal wire.
2. Inspect PID feedback
source.
BCE Brake unit fault 1. Braking circuit failure or
brake tube damaged.
2. Too low resistance of
externally connected braking
resistor.
1. Inspect braking unit,
replace braking tube.
2. Increase braking
resistance.
Factory
Reserved

 

Top

   (0)