Đại lý Biến tần INVT Đồng Nai Bình Dương 07 6464 9556

Kinh Doanh 1: 07.6464.9556 ( Zalo )

 

Kinh Doanh 2: 0909 752 144

 

SHIP CODE TOÀN QUỐC*

 

Kỹ thuật 1: 07 6464 9556 ( Zalo )

 

Kỹ thuật 2 : 0977 812 351 

 

 

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Biến tần INVT

mỗi trang
Biến tần INVT GD20-0R7GS2 0,75kw 220v

Biến tần INVT GD20-0R7GS2 0,75kw 220v

Biến tần GD20-0R7GS2 : 0,75kw 220v
2,060,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-1R5GS2 1,5kw 220v

Biến tần INVT GD20-1R5GS2 1,5kw 220v

Biến tần GD20-1R5GS2 : 1,5kw 220v
2,660,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-2R2GS2 2,2kw 220v

Biến tần INVT GD20-2R2GS2 2,2kw 220v

Biến tần GD20-2R2GS2 2,2kw 220v
3,230,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-004GS2 4kw 220v

Biến tần INVT GD20-004GS2 4kw 220v

Biến tần GD20-004GS2 4kw 220v
4,800,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-0R7G- 4 0.75KW 380v

Biến tần INVT GD20-0R7G- 4 0.75KW 380v

Biến tần GD20-0R7G- 4 0.75KW 380v
2,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-1R5G- 4 1,5KW 380v

Biến tần INVT GD20-1R5G- 4 1,5KW 380v

Biến tần GD20-1R5G- 4 1,5KW 380v
3,050,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-2R2G- 4 2,2KW 380v

Biến tần INVT GD20-2R2G- 4 2,2KW 380v

Biến tần GD20-2R2G- 4 2,2KW 380v
3,370,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-004G- 4 4KW 380v

Biến tần IMVT GD20-004G- 4 4KW 380v

Biến tần IMVT GD20-004G- 4 4KW 380v
4,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-5R5G- 4 5,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-5R5G- 4 5,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-5R5G- 4 5,5KW 380v
5,480,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-7R5G- 4 7,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-7R5G- 4 7,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-7R5G- 4 7,5KW 380v
6,680,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-11G- 4 11KW 380v

Biến tần IMVT GD20-11G- 4 11KW 380v

Biến tần IMVT GD20-11G- 4 11KW 380v
8,420,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-15G- 4 15KW 380v

Biến tần IMVT GD20-15G- 4 15KW 380v

Biến tần IMVT GD20-15G- 4 15KW 380v
10,220,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-18G- 4 18KW 380v

Biến tần IMVT GD20-18G- 4 18KW 380v

Biến tần IMVT GD20-18G- 4 18KW 380v
12,700,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-22G- 4 22KW 380v

Biến tần IMVT GD20-22G- 4 22KW 380v

Biến tần IMVT GD20-22G- 4 22KW 380v
14,700,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-30G- 4 30KW 380v

Biến tần IMVT GD20-30G- 4 30KW 380v

Biến tần IMVT GD20-30G- 4 30KW 380v
18,600,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-37G- 4 37KW 380v

Biến tần IMVT GD20-37G- 4 37KW 380v

Biến tần IMVT GD20-37G- 4 37KW 380v
21,770,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-45G- 4 45KW 380v

Biến tần IMVT GD20-45G- 4 45KW 380v

Biến tần IMVT GD20-45G- 4 45KW 380v
27,770,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-55G- 4 55KW 380v

Biến tần IMVT GD20-55G- 4 55KW 380v

Biến tần IMVT GD20-55G- 4 55KW 380v
31,400,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-75G- 4 75KW 380v

Biến tần IMVT GD20-75G- 4 75KW 380v

Biến tần IMVT GD20-75G- 4 75KW 380v
41,700,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-90G- 4 90KW 380v

Biến tần IMVT GD20-90G- 4 90KW 380v

Biến tần IMVT GD20-90G- 4 90KW 380v
48,000,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-S2 1,5kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-S2 1,5kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-S2 1,5kw 220v
2,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-S2 2,2kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-S2 2,2kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-S2 2,2kw 220v
3,650,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 0R7G-4 0,75kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 0R7G-4 0,75kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 0R7G-4 0,75kw 380v
3,250,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-4 1,5kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-4 1,5kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-4 1,5kw 380v
3,310,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-4 2,2kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-4 2,2kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-4 2,2kw 380v
3,840,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 004G/5R5P-4 4KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 004G/5R5P-4 4KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 004G/5R5P-4 4KW 380v
4,630,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 5R5G/7R5P-4 5,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 5R5G/7R5P-4 5,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 5R5G/7R5P-4 5,5KW 380v
6,030,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 7R5G/011P-4 7,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 7R5G/011P-4 7,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 7R5G/011P-4 7,5KW 380v
7,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 011G/015P-4 11KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 011G/015P-4 11KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 011G/015P-4 11KW 380v
9,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 015G/018P-4 15KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 015G/018P-4 15KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 015G/018P-4 15KW 380v
11,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 018G/022P-4 18KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 018G/022P-4 18KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 018G/022P-4 18KW 380v
14,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 022G/030P-4 22KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 022G/030P-4 22KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 022G/030P-4 22KW 380v
17,000,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 030G/037P-4 30KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 030G/037P-4 30KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 030G/037P-4 30KW 380v
21,400,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A-037G/045P-4 37KW 380v

Biến tần INVT CHF100A-037G/045P-4 37KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 037G/045P-4 37KW 380v
24,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 45KW 380v

Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 45KW 380v

Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 45KW 380v
31,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 110G/132P-4 110KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 110G/132P-4 110KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 110G/132P-4 110KW 380v
62,600,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)