Biến tần INVT

mỗi trang
Biến tần INVT GD20-0R7GS2 0,75kw 220v

Biến tần INVT GD20-0R7GS2 0,75kw 220v

Biến tần GD20-0R7GS2 : 0,75kw 220v

2,060,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-1R5GS2 1,5kw 220v

Biến tần INVT GD20-1R5GS2 1,5kw 220v

Biến tần GD20-1R5GS2 : 1,5kw 220v

2,660,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-2R2GS2 2,2kw 220v

Biến tần INVT GD20-2R2GS2 2,2kw 220v

Biến tần GD20-2R2GS2 2,2kw 220v

3,230,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-004GS2 4kw 220v

Biến tần INVT GD20-004GS2 4kw 220v

Biến tần GD20-004GS2 4kw 220v

4,800,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-0R7G- 4 0.75KW 380v

Biến tần INVT GD20-0R7G- 4 0.75KW 380v

Biến tần GD20-0R7G- 4 0.75KW 380v

2,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-1R5G- 4 1,5KW 380v

Biến tần INVT GD20-1R5G- 4 1,5KW 380v

Biến tần GD20-1R5G- 4 1,5KW 380v

3,050,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT GD20-2R2G- 4 2,2KW 380v

Biến tần INVT GD20-2R2G- 4 2,2KW 380v

Biến tần GD20-2R2G- 4 2,2KW 380v

3,370,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-004G- 4 4KW 380v

Biến tần IMVT GD20-004G- 4 4KW 380v

Biến tần IMVT GD20-004G- 4 4KW 380v

4,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-5R5G- 4 5,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-5R5G- 4 5,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-5R5G- 4 5,5KW 380v

5,480,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-7R5G- 4 7,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-7R5G- 4 7,5KW 380v

Biến tần IMVT GD20-7R5G- 4 7,5KW 380v

6,680,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-11G- 4 11KW 380v

Biến tần IMVT GD20-11G- 4 11KW 380v

Biến tần IMVT GD20-11G- 4 11KW 380v

8,420,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-15G- 4 15KW 380v

Biến tần IMVT GD20-15G- 4 15KW 380v

Biến tần IMVT GD20-15G- 4 15KW 380v

10,220,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-18G- 4 18KW 380v

Biến tần IMVT GD20-18G- 4 18KW 380v

Biến tần IMVT GD20-18G- 4 18KW 380v

12,700,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-22G- 4 22KW 380v

Biến tần IMVT GD20-22G- 4 22KW 380v

Biến tần IMVT GD20-22G- 4 22KW 380v

14,700,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-30G- 4 30KW 380v

Biến tần IMVT GD20-30G- 4 30KW 380v

Biến tần IMVT GD20-30G- 4 30KW 380v

18,600,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-37G- 4 37KW 380v

Biến tần IMVT GD20-37G- 4 37KW 380v

Biến tần IMVT GD20-37G- 4 37KW 380v

21,770,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-45G- 4 45KW 380v

Biến tần IMVT GD20-45G- 4 45KW 380v

Biến tần IMVT GD20-45G- 4 45KW 380v

27,770,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-55G- 4 55KW 380v

Biến tần IMVT GD20-55G- 4 55KW 380v

Biến tần IMVT GD20-55G- 4 55KW 380v

31,400,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-75G- 4 75KW 380v

Biến tần IMVT GD20-75G- 4 75KW 380v

Biến tần IMVT GD20-75G- 4 75KW 380v

41,700,000 đ
MUA NGAY
Biến tần IMVT GD20-90G- 4 90KW 380v

Biến tần IMVT GD20-90G- 4 90KW 380v

Biến tần IMVT GD20-90G- 4 90KW 380v

48,000,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-S2 1,5kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-S2 1,5kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-S2 1,5kw 220v

2,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-S2 2,2kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-S2 2,2kw 220v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-S2 2,2kw 220v

3,650,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 0R7G-4 0,75kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 0R7G-4 0,75kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 0R7G-4 0,75kw 380v

3,250,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-4 1,5kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-4 1,5kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 1R5G-4 1,5kw 380v

3,310,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-4 2,2kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-4 2,2kw 380v

Biến tần INVT CHF100A- 2R2G-4 2,2kw 380v

3,840,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 004G/5R5P-4 4KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 004G/5R5P-4 4KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 004G/5R5P-4 4KW 380v

4,630,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 5R5G/7R5P-4 5,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 5R5G/7R5P-4 5,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 5R5G/7R5P-4 5,5KW 380v

6,030,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 7R5G/011P-4 7,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 7R5G/011P-4 7,5KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 7R5G/011P-4 7,5KW 380v

7,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 011G/015P-4 11KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 011G/015P-4 11KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 011G/015P-4 11KW 380v

9,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 015G/018P-4 15KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 015G/018P-4 15KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 015G/018P-4 15KW 380v

11,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 018G/022P-4 18KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 018G/022P-4 18KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 018G/022P-4 18KW 380v

14,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 022G/030P-4 22KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 022G/030P-4 22KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 022G/030P-4 22KW 380v

17,000,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 030G/037P-4 30KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 030G/037P-4 30KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 030G/037P-4 30KW 380v

21,400,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A-037G/045P-4 37KW 380v

Biến tần INVT CHF100A-037G/045P-4 37KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 037G/045P-4 37KW 380v

24,900,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 45KW 380v

Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 45KW 380v

Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 45KW 380v

31,300,000 đ
MUA NGAY
Biến tần INVT CHF100A- 110G/132P-4 110KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 110G/132P-4 110KW 380v

Biến tần INVT CHF100A- 110G/132P-4 110KW 380v

62,600,000 đ
MUA NGAY

Kinh Doanh 1: 0946 899 362 ( Zalo )

 

Kinh Doanh 2: 0909 752 144

 

SHIP CODE TOÀN QUỐC*

 

Kỹ thuật 1: 07 6464 9556 ( Zalo )

 

Kỹ thuật 2 : 0977 812 351 

 

 

Hổ trợ trực tuyến

Sản phẩm hot

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 60
  • Hôm nay 3,086
  • Hôm qua 3,007
  • Trong tuần 18,099
  • Trong tháng 43,449
  • Tổng cộng 2,311,611

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)